andrology.hu

Elérhetőség

Bejelentkezés:
Kautzkyné (Rozi) vezetőasszisztensnél
a 06-30-5024-160 mobilszámon,
munkanapokon 8-17 óráig.

Magamról

porté Közel 40 éve foglalkozom andrológiával, melynek alapjait Dr. Molnár Jenőtől, a tudományág magyar megalapozójától tanulhattam. 29 évig a SOTE Urológiai Klinikáján dolgoztam, itt lettem az andrológia első hazai egyetemi tanára 1992-ben. Ezt követően az egykori HIETE / SE Orvostovábbképző Kara Andrológiai és Urológiai Klinikájának voltam tanszékvezetője, majd a jogutód OGYK Andrológiai és Urológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. Jelenleg a 2007-ben létrejött Állami Egészségügyi Központ (HM AEK) Urológiai Osztályát vezetem. Az Európai Andrológiai Akadémia az általam vezetett intézményt 2005-től elsőként Közép-Kelet Európában – hivatalos kiképző központtá (Certified Training Center of EAA) nyilvánította.

Operatív andrológiai ismereteim bővítése céljából több alkalommal vettem részt tanulmányutakon a témakör elismert művelőinél (Brüsszel - mikrosebészet, Nyugat Berlin – férfi szexuális zavarok, Salzburg – mikrosebészet, Groningen - nemzőképesség-zavarok, Lipcse - spermium mélyfagyasztás).

1981 óta vagyok a Nemzetközi Andrológiai Társaság (ISA) tagja, 1990-ben a Német Dermatológus Társaság, 1999-ben Európa egyik legrangosabb andrológiai egyesülete, a Német Andrológus Társaság (DGA) tiszteletbeli taggá fogadott. Az Európai Andrológiai Akadémia 1997-ben választott teljes jogú tagjává.

Az elmúlt évtizedekben nagyszámú beteganyag ellátása során szerezhettem klinikai andrológiai tapasztalatot és a hazai legnagyobb operatív anyag (több ezer andrológiai műtét) értékelése során alkothattam véleményt a különféle műtéti beavatkozások gyakorlati hasznosságáról. Több andrológiai diagnosztikus és terápiás eljárást elsőként vezettem be a hazai gyakorlatba, andrológusként részt vettem az asszisztált reprodukció hazai bevezetésében, és a hazai centrumokkal szoros szakmai együttműködést kiépítve elsőként végezetem eredményes sebészi spermiumnyerést műtéti megtermékenyítés céljából.

Urológiából és Andrológiából szakvizsgát tettem, 1982 óta vagyok az orvostudomány kandidátusa.

Az andrológia tankönyve borító 1976 óta foglalkozom a hazai andrológia szervezési ügyeivel (2003-2006. Magyar Urológus Társaság elnöke voltam, 2006-tól a Magyar Andrológiai Tudományos Társaság első elnöke vagyok). 2000-ben szerkesztője voltam az első magyar andrológiai egyetemi tankönyvnek. 2004-ben több éves előkészítő munkám eredményeként bevezetésre került Magyarországon az andrológiai szakvizsga, és ez évben vezetésemmel megalakult a Magyar Sexualis Medicina Munkacsoport is.

Szakterületemen tagja ill. tisztségviselője vagyok nemzetközi és hazai tudományos társaságoknak és több szakfolyóirat szerkesztőbizottságának, főszerkesztője a Magyar Andrológiai szaklapnak. Tagja vagyok a Humán Reprodukciós Bizottságnak, 2009-től pedig vezetőségi tagja a Európai Öregedő Férfi Tudományos Társaságnak (ESSAM).

Kezdeményezésemre jött létre a magyar andrológia fejlődését és a fiatal szakember képzést elősegíteni hivatott „Dr. Molnár Jenő Alapítvány”, melynek kuratóriumi elnöke vagyok. Az Alapítvány keretein belül 1992-ben létrehoztam az első magyar andrológiai szakkönyvtárat.

Hobby: irodalom, kézilabda, vadászat